Gjøvik kommune

Vann- og avløpsrør i Øvre og Nedre Torvgate skal skiftes ut

Vann- og avløpsrør i Øvre og Nedre Torvgate skal skiftes ut

Status på arbeidet 

Oppdatert informasjon 18. november 2022 

 • Arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsrør i Øvre Torvgate er i rute!
 • Lørdag 19. november åpner vi gata mellom Hunnsvegen og Bakkegata for trafikk igjen.
 • Planen er at hele gata vil åpnes opp igjen for biltrafikk i slutten av februar 2023. Asfaltering av Øvre Torvgate vil skje til våren før 17. mai.

​​​​​​Endring i kjøremønster

Mandag 21. november stenges Bassengvegen mellom Øvre Torvgate og Skolegata. Trafikken mellom Nedre Torvgate og Skolegata flyttes da fra Bassengvegen til Bakkegata.

Planlagt fremdrift for arbeidet

Øvre Torvgate

 • Oppstart 5. september 
 • Ferdigstilles og åpnes igjen for biltrafikk i slutten av februar 2023. Men det kan være noe gjenstående arbeid som blir ferdigstilt til våren 2023.

Bassengvegen mellom Øvre Torvgate og Skolegata

 • Oppstart januar 2023
 • Ferdigstilles og åpnes igjen for biltafikk i slutten av mars 2023. 

NB!  Fra Mandag 21. november stenges Bassengvegen for gjennomkjøring mellom Øvre Torvgate og Skolegata. Trafikken mellom Nedre Torvgate og Skolegata flyttes da fra Bassengvegen til Bakkegata.

Nedre Torvgate med sidegater

 • Planlagt oppstart er tidlig sommer 2023.

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

Det vil i hele perioden være god framkommelighet til alle butikker, spisesteder og virksomheter. 

Dette er arbeidet vi skal gjøre i Torvgatene

 • Gamle vann- og avløpsrør skal skiftes ut
 • Ledningsnettet fra Elvia skal utbedres
 • Gatebelysning utbedres og skiftes
 • Justeringer på fortauslinjer og overganger gir bedre forhold for myke trafikanter.
 • Utbedring av veglinjer som gir bedre forhold for kollektivtrafikken i Øvre Torvgate.

Arbeidet vil bli utført av kommunalteknisk driftsavdeling i Gjøvik kommune.

Hva skjer med busstrafikken?

På Innlandstrafikk sine nettsider finner du mer informasjon om hvordan arbeidet i Øvre Torvgate påvirker busstilbudet og om omkjøringsruter for busstrafikken.

100 år gamle vann- og avløpsrør må byttes ut

Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto.

For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 prosent på vegen fram til forbruker!
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.