Gjøvik kommune

Parkgata - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Parkgata - Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Gjøvik kommune skifter ut vann- og avløpsrør Parkgata.  Dette arbeidet vil vare til 30. november 2022.

100 år gamle vann- og avløpsledninger må byttes ut

-  Fornyelse av vann og avløpsledninger er helt nødvendig da mange av ledningene er over 100 år gamle og i ferd med å klappe sammen, sier vann- og avløpssjef Asbjørn Tufto. For sentrum, gårdeier, næringsdrivende og våre innbyggere medfører dessverre dette ulemper når det pågår graving, men i et samfunnsperspektiv er dette gode investeringer i både økt samfunnssikkerhet og miljø.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsledninger.

  • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
  • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
  • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
  • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres. Av alt drikkevann vi pumpet opp fra Mjøsa i 2021 lekket det ut ca. 40 % på vegen frem til forbruker!
  • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
  • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.