Gjøvik kommune

Vegprosjekter - kommunalt

Arbeidene begynner nå i starten av desember og forventes å være ferdig med grusdekke i løpet av januar. 

Hvem som får jobben med oppgraderingen av Strandgata blir trolig bestemt i slutten av januar. 7. desember ble entreprenøroppdraget lyst ut.

Gjennom et bylabsamarbeid mellom Hunton, Syljuåsen, Natre, DNT og Gjøvik kommune vil det i løpet av våren 2021 bli en bybadstue i Fredevika.