Gjøvik kommune

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme. Du trenger ikke å ha med valgkort. Du trenger ikke å være manntallsført eller folkeregistrert i Gjøvik kommune for å forhåndsstemme i Gjøvik kommune.

Husk smittevern 

Det er viktig at du følger gjeldende smittevernregler og råd. Hold deg hjemme hvis du er syk. Hold avstand og ha god håndhygiene når du skal stemme.  

Tidlig forhåndsstemming fra 1. juli - 9. august

Har du ikke har mulighet til å forhåndsstemme i perioden 10. august til 10. september eller på valgdagene 12. og 13. september, kan du tidligstemme i Gjøvik rådhus i rådhuset åpningstid i perioden 1. juli til 9. august.

Åpningstid på servicetorget

Åpningstid på servicetorget er 08:30 - 15:00.

Generell stemmeseddel ved tidlig forhåndsstemming 

På tidlig forhåndsstemming vil du få utdelt en generell stemmeseddel der du kan krysse av for det partiet du ønsker å stemme på. Stemmegivningen vil bli tatt i mot i konvolutt. Du kan altså ikke endre kandidatrekkefølgen eller stryke kandidater slik du kan dersom du stemmer i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagene.

Ordinær forhåndsstemming

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september. Forhåndsstemmemottaket i Gjøvik rådhus er åpent for alle og har følgende åpningstider.

Åpningstider for forhåndsstemming på Gjøvik rådhus

Åpningstider under forhåndsstemmeperioden
Dato Klokken
Hverdager 10. august-27. august 08:00-15:30
Lørdag 28. august 10:00-15:00
Hverdager 30. august-10. september 08:00-18:00
Lørdag 4. september 10:00-15:00

Andre måter å forhåndsstemme på