Gjøvik kommune

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal stemme. Du trenger ikke å ha med valgkort. Du trenger ikke å være manntallsført eller folkeregistrert i Gjøvik kommune for å forhåndsstemme i Gjøvik kommune.

Husk smittevern 

Det er viktig at du følger gjeldende smittevernregler og råd. Hold deg hjemme hvis du er syk. Hold avstand og ha god håndhygiene når du skal stemme.

Ordinær forhåndsstemming

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10. september. Forhåndsstemmemottaket i Gjøvik rådhus er åpent for alle og har følgende åpningstider.

Åpningstider for forhåndsstemming på Gjøvik rådhus

Åpningstider under forhåndsstemmeperioden
Dato Klokken
Hverdager 10. august-27. august 08:00-15:30
Lørdag 28. august 10:00-15:00
Hverdager 30. august-10. september 08:00-18:00
Lørdag 4. september 10:00-15:00

Andre måter å forhåndsstemme på