Gjøvik kommune

Manntall og stemmerett

Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har jeg stemmerett?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Du må

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Husk å registrere deg i god tid innen fristen 30. juni.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

Kontroller dine opplysninger i manntallet

Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn så fort som mulig i løpet av juli. Da får du mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Vi har ikke lov til å publisere manntallet digitalt på nett. Ønsker du å kontrollere dine opplysninger i manntallet, må det derfor gjøres på Gjøvik rådhus. Har du ikke mulighet til å møte opp på rådhuset, kan du ringe servicetorget på telefon 61 18 95 00.

Slik retter du opp feil

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er ført inn i eller utelatt fra kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret i kommunen.

Her finner du kontaktinformasjon til valgstyret.

Hva om jeg bor i utlandet?

Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Søk om innføring i manntallet

  • De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer på en utenriksstasjon trenger ikke å fylle ut søknad om innføring i manntallet, da omslagskonvolutten gjelder som søknad.
  • De som skal gjeninnføres i manntallet og som forhåndsstemmer innenriks kan fylle ut søknad samtidig som de forhåndsstemmer.

Dersom noen vil sende søknaden for seg selv, så skal den sendes til valgstyret. Last ned søknadsskjemaet under.

Last ned skjema for innføring i manntallet (PDF, 104 kB)

Postadresse
Valgstyret i Gjøvik kommune
Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Besøksadresse
Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik