Gjøvik kommune

Manntall og stemmerett

Manntall og stemmerett

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

  Har jeg stemmerett?

  For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

  Manntallet er med på å sikre korrekt valg

  Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

  Les mer om manntall på Valg.no.

  Sametingets valgmanntall

  For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Husk å registrere deg i god tid innen fristen 30. juni.

  Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.

  Kontroller dine opplysninger i manntallet

  Manntallet for stortings- og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn så fort som mulig i løpet av juli. Da får du mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

  Vi har ikke lov til å publisere manntallet digitalt på nett. Ønsker du å kontrollere dine opplysninger i manntallet, må det derfor gjøres på Gjøvik rådhus. Har du ikke mulighet til å møte opp på rådhuset, kan du ringe servicetorget på telefon 61 18 95 00.

  Hva om jeg bor i utlandet?

  Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

  Søk om innføring i manntallet