Gjøvik kommune

Sametingsvalget

Sametingsvalget

Bor du i Gjøvik kommune og ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre det i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september.

Les mer om sametingsvalget på Sametinget sin hjemmeside.

Avgi stemme til sametingsvalget i Gjøvik

For å avgi stemme til sametingsvalget i Gjøvik, må du gjøre dette i forhåndsstemmeperioden på Gjøvik rådhus.

Åpningstider under forhåndsstemmeperioden

Åpningstider under forhåndsstemmeperioden
Dato Klokken
Hverdager 10. august-27. august 08:00-15:30
Lørdag 28. august 10:00-15:00
Hverdager 30. august-10. september 08:00-18:00
Lørdag 4. september 10:00-15:00

Besøksadresse

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv.

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Les mer om innmelding i valgmanntallet på sametinget.no.