Gjøvik kommune

Koordinering og oppfølging

Koordinering og oppfølging

For å finne hvilke tiltak og tjenester som er rett for deg kan vi opprette en ansvarsgruppe, med samtykke fra foresatte. En ansvarsgruppe koordinerer tjenester og tiltak både for barn, ungdom og voksne.

Hva består en ansvarsgruppe av?

En ansvarsgruppe ledes av en fagperson fra kommunen som koordinerer tjenester og tiltak i samarbeid med foresatte og foreldre.

Eksempel på fagpersoner kan være helsesykepleiere, barnehagestyrere og skoleledere.

Slik opprettes en ansvarsgruppe

Som oftest tar en fagperson der barnet oppholder seg mest initiativ til å opprette en ansvarsgruppe.

Du kan selv også be om å opprette en ansvarsgruppe om du tenker det er nødvendig. Da tar du kontakt med helsestasjonen, barnehagen eller skolen til barnet.

Samtykke

En ansvarsgruppe opprettes etter samtykke fra deg som foresatt.

Alle unge over 15 år skal selv samtykke til ansvarsgruppe hvis de er i stand til det.

Individuell plan 

I løpet av 9. trinn skal det opprettes en individuell plan ved varige sammensatte behov for hjelp og støtte. En slik plan ledes av en koordinator fra kommunen.

Les mer om individuell plan.