Gjøvik kommune

Skal dere gifte dere i nær framtid?

Vi håper at vigsler i kommunal regi kan utsettes til et senere tidspunt

For mer informasjon om utsettelser av vigsler.

Skal du gifte deg?

Skal du gifte deg?

Tidligere var det domstolene som utførte borgerlig vigsel, men fra og med 2018 ble vigselsmyndigheten overført til kommunene. Borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni.

Gjøvik kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, rådmann og en kommunalsjef som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller du vigsel 

Bestill prøvingsattest

Hvis du vil gifte deg, så trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Gjøvik kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen.Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest 

Bestill vigsel

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Bestill ønsket tid for vielse 

Det er mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes til oss digitalt eller via post. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss på e-post postmottak@gjovik.kommune.no eller ring servicetorget på telefon 61 18 95 00

Når kan vi gifte oss? 

Gjøvik kommune har vigselsrom på Kulturhuset. Inngangen til rommet er nedenfor hovedinngangen, og er den samme som inn til Friscena. Det er sitteplass til 8 gjester i tillegg til paret med vitner, og det er ståplass til like mange.

I utgangspunktet utføres vigsler på fredager klokken 12:00-15:00, men ønsker om andre tidspunkt og steder er mulig. Da kan seremonien avtales mer detaljert med den som skal vigsle.

Hvordan foregår en borgerlig vigsel? 

Dette må du tenke på før vigselen

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Gjøvik kommune stille med ett av vitnene.
Det er satt av cirka 15 minutter for hvert par, og det holder å møte opp 10 minutter før.

Hvordan foregår seremonien?

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselformularet kan leses på engelsk ved behov. Om dette ønskes, si i fra i søknaden din.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen. 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, og det er åpent for kunstneriske innslag. Ønsker dere dette, gi oss beskjed om dette på forhånd. 

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Alltinn. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor mye koster det? 

Det koster selvfølgelig ingenting å gifte seg. Kjærlighet er helt gratis.