Gjøvik kommune

Vindingstad barnehage

Vindingstad barnehage

Vindingstad barnehage ligger i rolige omgivelser i Sørbyen, med et stort og variert uteområde som gir rom for aktiviteter hele året.

Eierform: Kommunal

Antall barn: 50 barn

Alder: 1-5 år

Åpningstid: 07:00-16:30

Matpenger: 210 kroner per måned

Leke- og oppholdsareal per barn:
4.6 m², totalt: 230 m²