Gjøvik kommune

Pris og redusert betaling

Betalingssatser og redusert foreldrebetaling

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Betalingssatser i barnehage

Prisen for en barnehageplass er for 11 måneder i året, da juli er betalingsfri.

Beløpene i oversikten dekker melk og frukt, mens matkostnader kommer i tillegg. Matkostnadene varierer mellom barnehagene, avhengig av hva som er mattilbudet.

Oversikt over matkostnader finner du under hver enkelt barnehage.

Prisliste for barnehageplass, melk og frukt

Betalingssatser i barnehage
Plass Pris på plass per måned Pris for melk og frukt
100% 5 dager i uka - 45 timer 3 135 kroner 176 kroner
90% 4/5 dager i uka - 40.5 timer 3 010 kroner 169 kroner
80% 4 dager i uka - 36 timer 2 759 kroner 154 kroner
70% 3/4 dager i uka - 31,5 timer 2 508 kroner 141 kroner
60% 3 dager i uka - 27 timer 2 257 kroner 126 kroner
50% 2/3 dager i uka - 22,5 timer 2 006 kroner 113 kroner

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetaling i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt før skatt.
Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk redusert foreldrebetaling

Om husholdningens inntekt er under 548 500 kroner og barnet er født 2014-2017, vil du også få 20 timer gratis plass i uka.

Du kan ikke søke om redusert foreldrebetaling

Bare husholdninger med en samlet inntekt under 574 700 kroner kan få redusert foreldrebetaling.

Velg et av alternativene ovenfor