Gjøvik kommune

Kontakt din skole

Kontakt din skole

Kontaktinformasjon til skolene

Hvilken skole ønsker du å kontakte?

Endre svaret
Biri ungdomsskole

Telefon: 61 15 87 77

Rektor: Unni Skaug, telefon 91 73 78 33

Besøk hjemmesiden til Biri ungdomsskole

Besøksadresse
Kragebergvegen 46
2836, Biri

Biristrand skole

Telefon: 61 15 85 40

Rektor: Line Hørland Anthonsen, telefon 98 40 26 22

Besøk hjemmesiden til Biristrand skole

Besøksadresse
Midtekervegen 10
2837 Biristrand

Bjørnsveen ungdomsskole

Telefon: 61 15 86 00

Rektor: Henning Engesveen, telefon 97 07 94 01

Besøk hjemmesiden til Bjørnsveen ungdomsskole

Besøksadresse
Bjørnsvebakken 4
2819 Gjøvik

Blomhaug skole

Telefon: 61 14 86 80

Rektor: Melissa Ditlefsen, telefon 95 97 19 52

Besøk hjemmesiden til Blomhaug skole

Besøksadresse
Skolevegen 9
2827 Hunndalen

Fredheim skole

Telefon: 61 15 86 66

Rektor: Elin Raaum, telefon 48 00 85 48 

Besøk hjemmesiden til Fredheim skole

Besøksadresse
Kronprins Olavsgveg 31
2819 Gjøvik

Gjøvik skole

Telefon: 61 14 86 20

Rektor: Erik Grimsbø, telefon 92 62 69 07

Besøk hjemmesiden til Gjøvik skole

Besøksadresse
Skolegata 5
2821 Gjøvik

Grande skole

Telefon: 61 15 89 00

Rektor: Erik Nyborg, telefon 99 02 05 96

Besøk hjemmesiden til Grande skole

Besøksadresse
Mjølkevegen 84
2825 Gjøvik

Kopperud skole

Telefon: 61 18 99 40

Rektor: Ragnhild Ulheim, telefon 99 60 86 17

Besøk hjemmesiden til Kopperud skole

Besøksadresse
Vestre Totenveg 234-236
2817 Gjøvik

Lundstein skole

Telefon: 61 15 85 85

Rektor: Kari Svendsen, telefon 99 62 13 61

Besøk hjemmesiden til Lundstein skole

Besøksadresse
Kollsvegen 43
2825 Gjøvik

Redalen skole

Telefon: 61 15 85 58

Rektor: Nitan Rundberg, telefon 40 86 09 22

Besøk hjemmesiden til Redalen skole

Besøksadresse
Snertingdalsvegen 140
2836 Biri

Skrinnhagen skole

Telefon: 61 14 86 50

Rektor: Richard Høgås, telefon 47 36 70 78

Besøk hjemmesiden til Skrinnhagen skole

Besøksadresse
Birivegen 129
2836 Biri

Snertingdal skole

Telefon: 61 18 99 00

Rektor: Nina Grønvold, telefon 40 09 16 09

Besøk hjemmesiden til Snertingdal skole

Besøksadresse
Nøssveien 4
2838 Snertingdal

Vardal ungdomsskole

Telefon: 61 18 88 00

Rektor: Vinjar Borge, telefon 97 43 74 05

Besøk hjemmesiden til Vardal ungdomsskole

Besøksadresse
Skolevegen 8
2827 Hunndalen

Vindingstad skole

Telefon: 61 15 86 88

Rektor: Kristin M. Skibenes  telefon 45 61 05 07 

Besøk hjemmesiden til Vindingstad skole

Besøksadresse
Vindingstadbakken 15
2816 Gjøvik

Gjøvik læringssenter

Telefon: 61 18 97 25 

Rektor: Anne Myhre, telefon 97 11 17 90 

Besøk hjemmesiden til Gjøvik læringssenter

Besøksadresse
Studievegen 15
2815 Gjøvik

Velg et av alternativene ovenfor
Kontakt skolekontoret
Kontakt skolekontoret
Navn Tittel Telefon
Hilde Dahl Lønstad Skolesjef 95 92 09 30
Lisbeth Sydbøge Rådgiver 92 64 57 91
Ingun Øwre Rådgiver 97 69 65 16
Tore Jøranlid IKT-veileder 41 57 06 04
Ingrid Raasholm Konsulent 90 03 92 51
Roy Thomas Fjordvang Konsulent 94 78 09 41
Anne Kathrine Swensen Rådgiver (vikar) 92 03 06 85