Gjøvik kommune

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Slik søker du

Du søker om plass gjennom Barnehage- og SFO-portalen.

Frist for å søke for nye 1. trinnselever er 15. februar samme år de starter på skolen.

Søk SFO-plass

Åpningstider

De enkelte SFO har tilpasset åpningstid alle virkedager innenfor 07:00-16:30, med unntak av

Begrenset åpningstid i ferie- og fridager

I skolens ferie- og fridager, med unntak av de stengte periodene, er SFO åpen i den grad barna har meldt behov om det. Du kan få oversikt over skolens ferie- og fridager i skoleruta.

Priser

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 310 kroner per måned 105 kroner
12 timer per uke 1 939 kroner per måned 139 kroner
22 timer per uke 3 076 kroner per måned 139 kroner
Dagplass halv dag 191 kroner
Dagplass hel dag 426 kroner

Si opp eller endre plassen i SFO

Du kan enkelt si opp eller gjøre endringer på plassen din, samme sted som du søkte. Du må logge inn med ID-porten for å få tilgang til dine opplysninger.

Si opp eller endre SFO-plassen

Kontakt SFO ved din skole

Hvilken skoles SFO ønsker du å kontakte?


Endre svaret
Biristrand skole

SFO-leder: Hanne Karlstad, telefon 93 01 20 85

SFO-telefon: 61 13 04 85

Besøksadresse
Midtekervegen 10
2837 Biristrand

Blomhaug skole

SFO-leder: Tove Mette Syversen Karlstad, telefon 93 83 02 31

SFO-telefon: 61 14 86 88

Besøksadresse
Skolevegen 9
2827 Hunndalen

Fredheim skole

SFO-leder: Mona Forsberg, telefon 97 65 46 99

SFO-telefon: 61 15 86 70

Besøksadresse
Kronprins Olavsveg 31
2819 Gjøvik

Gjøvik skole

SFO-leder: Finn Bruhaug, telefon 91 34 94 19

SFO-telefon: 61 14 86 36

Besøksadresse
Skolegata 5
2821 Gjøvik

Grande skole

SFO-leder: Kristin Engum, telefon 91 54 97 32

SFO-telefon: 61 15 89 06

Besøksadresse
Mjølkevegen 84
2825 Gjøvik

Kopperud skole

SFO-leder: Ann-Beate Alm, telefon 98 88 44 08

SFO-telefon: 61 18 99 57

Besøksadresse
Vestre Totenveg 234-236
2817 Gjøvik

Lundstein skole

SFO-leder: Alf Reiner Roland, telefon 92 26 75 38

SFO-telefon: 61 15 85 86

Besøksadresse
Kollsvegen 43
2825 Gjøvik

Redalen skole

SFO-leder: Tove Laila Brennhagen, telefon 40 86 09 22

SFO-telefon: 61 15 85 58

Besøksadresse
Snertingdalsvegen 140
2836 Biri

Skrinnhagen skole

SFO-leder: Toril Sand, telefon 97 92 74 42

SFO-telefon: 61 14 86 50

Besøksadresse
Birivegen 129
2836 Biri

Snertingdal skole

SFO-leder: Inger Thingbø, telefon 41 16 28 08

SFO-telefon: 61 18 99 05

Besøksadresse
Nøssvegen 4
2838 Snertingdal

Vindingstad skole

SFO-leder: Miriam Dahl, telefon 48 05 16 81

SFO-telefon: 48 05 16 81

Besøksadresse
Vindingstadbakken 15
2816 Gjøvik

Velg et av alternativene ovenfor