Gjøvik kommune

Pris og redusert betaling

Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Prisliste

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 310 kroner per måned 105 kroner
12 timer per uke 1 939 kroner per måned 139 kroner
22 timer per uke 3 076 kroner per måned 139 kroner
Dagplass halv dag 191 kroner
Dagplass hel dag 426 kroner

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Barnet mitt går i

Endre svaret
Hvor stor SFO-plass har barnet?


Endre svaret
Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert betaling

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk om redusert betaling ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om redusert betaling

Du har ikke rett på redusert betaling

For å kunne søke om redusert betaling må husholdningen ha en samlet inntekt på under inntektsgrensen og ha barn i 1.- eller 2.-årstrinn.

Inntektsgrenser

Inntektsgrenser for redusert SFO-betaling
Størrelse på plass Inntektsgrense
22 timer per uke 563 933 kroner
12 timer per uke 355 483 kroner
6 timer per uke 240 167 kroner
Velg et av alternativene ovenfor