Gjøvik kommune

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en målrettet innsats som gjennomføres av hjemmetjenesten, med veiledning av ergoterapeut og fysioterapeut. En slik innsats starter med spørsmålet om hva som er viktig å mestre av aktiviteter for deg. Deretter lages en individuell tiltaksplan for å nå dine mål. Innsatsen er tidsavgrenset.

Innsatsteam for hjemmerehabilitering

Et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleier gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Innsatsteam for hjemmerehabilitering tilbyr tverrfaglig rehabilitering i hjemmet til personer som har hatt en endring i livssituasjonen. Tiltakene bygger på den enkeltes ønsker og muligheter for et selvstendig liv, aktivitet og deltakelse gjennom en målrettet prosess for å kunne fungere best mulig i hverdagen. Innsatsteamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.

Hvem kan få tilbudet?

Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.
 

Hvordan komme i kontakt med innsatsteamet?

De som kan henvise deg til innsatsteamet er:

  • fastlegen
  • sykehus eller andre institusjoner
  • ordinære helse- og omsorgstjenester i kommunen