Gjøvik kommune

Lokale aktivitetstilbud

Lokale aktivitetstilbud

Gjøvik kommune og lokale foreninger har ulike tilbud som er rettet mot pårørende. Under vil du finne noen av tilbudene som vi har oversikt over.

Du vil også finne noe informasjon om lokal aktivitet hos pårørendesenteret.no

OBS! PÅRØRENDESKOLEN for personer med demens ER AVLYST. Det gjelder også samtalegrupper for pårørende og møteplass for personer med demens 26.MARS OG 23.APRIL

Koronaviruset kan føre til alvorlig sykdom for sårbare grupper. Selv om det ikke er alvorlig for de aller fleste, er det viktig å være ansvarlig for å hindre spredningen så langt som mulig for å beskytte våre aller mest sårbare. Nasjonalforeningen for folkehelsen vil delta i den nasjonale dugnaden for å flate ut kurven og hindre smitte, for å beskytte de sårbare gruppene.

Lokal aktivitet

Pårørende - lokale aktivitetstilbud