Gjøvik kommune

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på våre aktiviteter.

Hvordan blir man henvist til Frisklivssentralen?

Du kan bli henvist til oss av en lege, annet helsepersonell eller NAV. Da vil du bli innkalt til en samtale på Frisklivssentralen for å snakke om en frisklivsresept.

Søk om frisklivsresept

Hvilke tilbud får man gjennom en frisklivsresept?

  • Individuell samtale med en fysioterapeut hvor vi kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak
  • Gruppetrening to ganger i uka 
  • Ulike lærings- og mestringskurs
  • Vi har oversikt over ulike lavterskelaktiviteter i Gjøvik og kan hjelpe deg å finne andre aktiviteter om du ikke ønsker å trene på Frisklivssentralen
  • Oppfølging for å slutte å røyke og snuse

Individuelle samtaler og gruppetrening er gratis. På noen av lærings- og mestringskursene må du betale en egenandel.

Våre lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringstilbud

Treningstilbud for voksne

Trening