Gjøvik kommune

Demensomsorg i Gjøvik

Demensomsorg i Gjøvik

Helse og omsorg har fått utarbeidet http://gjovik.demensvennlig.no/ som inneholder kortfattet informasjon til innbyggere med demens og deres pårørende. Dette som en del i å bli et mer Demensvennlig samfunn.

På nettstedet http://gjovik.demensvennlig.no/ finner du 6 korte videoer og informasjon om muligheter for personer med demens og deres pårørende i Gjøvik kommune. Du finner også noe om hvordan vi jobber og en ordliste som forklarer en del begreper du som dement eller pårørende kommer bort i underveis. 

Temaene er:

  • Mistanke om demens
  • Tildeling og koordinering
  • Tjenester i hjemmet
  • Aktivitetstilbud
  • Botilbud med heldøgs omsorg
  • Støtte til pårørende

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under på en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et mer demensvennlig samfunn. 

Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. 
I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli et behov for å legge bedre til rette slik at personer med demens lettere kan fortsette å delta i lokalmiljøet. Målet med den landsomfattende kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra.

Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter. 

Klikk for stort bilde   

Vil du lære mer?

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet et undervisningsopplegg på 1 time til personell i offentlig og privat servicenæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Vi har hatt gode tilbakemeldinger fra kurset. 
Er du eller din bedrift/forening interessert i å få undervisning? Kontakt oss så gjør vi en avtale som passer deg. Vi ønsker minimum 5 deltakere for å holde kurs. Kurset er gratis.

Kontakt:
Tove Schørlien, telefon 98 48 78 75 eller Janicke Lundhaug, telefon 95 98 63 55.

Demensplan 2018-2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» (PDF, 930 kB)skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.