Gjøvik kommune

Mistanke om demens?

Mistanke om demens?

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege som henviser til Tildeling og koordinering eller spesialisthelsetjenesten.

Utredning og diagnose

Utredning av demens skal i utgangspunktet foretas av fastlegen i tett samarbeid med pårørende og kommunens demensteam.

I utredningen bruker demensteamene standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen har ansvar for supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Demensteamene samarbeider med kommunens demenskoordinator, som blant annet følger opp yngre personer med demens. 

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • Personen er under 65 år
  • Personer med rask sykdomsutvikling
  • Personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • Personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.