Gjøvik kommune

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge 0 til 18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut.

Hva tilbyr vi?

Våre barnefysioterapeuter tilbyr:

  • forebygging/folkehelse (felles tiltak med våre samarbeidspartnere i barnehage og på skole)
  • behandling i grupper/individuelt
  • veiledning av barnets nærpersoner - hjemme, i barnehage og på skolen
  • tilrettelegging av barnets miljø på de samme arenaer, hvis det er behov for det

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe. Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge mellom 0 - 18 år som er bosatt i Gjøvik kommune.

Hvordan få tilbudet?

Både foreldre/foresatte, barnehager, skoler og helsepersonell kan henvise barn. Foreldre/foresatte må skrive under en henvisning. 

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapitjenesten

Relevant lesestoff til foreldre