Gjøvik kommune

Fysioterapi for voksne

Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Hva tilbyr vi?

Fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen har tilbud til deg som bor hjemme og har behov for fysioterapi.

Kommunen har ansatte fysioterapeuter som tilbyr:

  • oppfølging og opptrening til aktuelle brukere med vedtak på rehabilitering-  eller korttidsplass
  • dagrehabilitering som er et fallforebyggende tilbud for hjemmeboende.
  • kartlegging og vurdering av behov for hjelpemidler
  • veiledning av personell på langtidsinstitusjoner
  • Frisklivssentralen

Fysioterapi i eget hjem?

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du søke om hjemmebehandling. Dette gjør du ved å sende oss en henvisning.

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapitjenesten