Gjøvik kommune

Hjelpemidler

Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager

Gjøvik kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Hva tilbyr vi?

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer og lignende. 
Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for søknad om hjelpemidler i hjemmet dersom behovet er varig.

Hvordan få tilbudet?

Du kan selv hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellagerer, for eksempel rullestol, dusjstol, toalettforhøyer og rullator. Kommunens hjelpemiddelmontører kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale.

Hjelpemiddellageret i Gjøvik kommune 

Åpningstid 

Åpningtider: 10:00 - 12:00, mandag til fredag. 

I åpningtiden er det mulig å hente og levere hjelpemidler uten avtale. Besøk utenom åpningstiden må avtales. 

Besøksadresse og kontaktinformasjon 

Er behov varig? 

Er det behov for hjelpemidler til varig utlån, må det søkes NAV Hjelpemiddelsentral, Oppland. 

Fysio- og ergoterapitjenesten kan utrede behovet ditt. Du kan videre få hjelp til søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Akutt behov 

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bor.

Ved akutt behov for hjelpemidler
Sted Telefonnummer
Haugtun avdeling 6 95 91 79 55
Haugtun avdeling 7 95 97 22 33
Åslundmarka 95 91 79 15
Biri 61 15 87 51
Nordbyen 95 86 49 36
Sørbyen 91 33 78 42
Snertingdal 90 51 48 11

Reparasjon eller skadet hjelpemiddel?

Er ditt utlånet hjelpemiddel ødelagt eller slitt? Ta kontakt med hjelpemiddellageret. 

Behov for å bytte hjelpemiddel? 

Ved behov for å bytte hjelpemiddel, ta kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten ved å sende oss et henvisningsskjema. 

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapitjenesten

Hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel?

Fysio- og ergoterapitjenesten har syns- og hørselskontakter som bistår med å søke NAV hjelpemiddelsentral om hjelpemidler. Ta kontakt med oss ved å sende oss et henvisningsskjema. 

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapitjenesten