Gjøvik kommune

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging
  • handling av varer
  • klesvask
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om hjemmehjelp

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kan du ikke søke om hjemmehjelp elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om saksbehandling, klage og søknadsprosessen.

Hva koster det?

Priser og gebyrer - Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
G Netto inntekt før særfradrag Betalingsgruppe Timepris Maks sats per måned
Inntil 2 G 0 - 199 716 A 210 kroner
Mellom 2 G og 3 G 199 717 - 299 574 C 465 kroner 829 kroner
Mellom 3 G og 4 G 299 575 - 399 432 E 465 kroner 1 661 kroner
Mellom 4 G og 5 G 399 433 - 499 290 G 465 kroner 2 475 kroner
Over 5 G 499 291 - I 465 kroner 3 302 kroner

1 G = 99 858,- per 01.05.2019

G = grunnbeløpet i folketrygden