Gjøvik kommune

Søk om individuell plan

Individuell plan (IP)

En individuell plan hjelper deg som har behov for langvarige koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hvem har rett til individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til en individuell plan og en koordinator. Du kan søke om å få en koordinator selv om du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan.

Hva gjør en koordinator?

En koordinator er en kontaktperson som samarbeider med deg om innholdet og fremdriften i din individuelle plan. Koordinatoren kan være en person du allerede kjenner.

Tildeling og koordinering har det overordnede ansvaret for å oppnevne, lære opp og veilede koordinatoren.

Hvorfor ha en individuell plan?

Hensikten med en individuell plan er at tjenestene du mottar skal fremstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.

Planen skal

  • bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet
  • avklare ansvarsforhold
  • sikre samordning av tjenester

Slik søker du

For å søke om en individuell plan og ønske om koordinator bruker du søknadsskjemaet under. For å søke må du logge inn med ID-porten.

Søk om individuell plan og koordinator

Kan du ikke søke elektronisk? Papirsøknaden finner du her. (PDF, 59 kB)

Papirskjemaet sendes ferdig utfylt og signert til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren din hjelper deg med samtykket tidlig i planarbeidet.

Alle over 15 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.

Elektronisk individuell plan i SamPro

SamPro er den elektroniske løsningen du bruker for å lage og administrere planarbeidet.

Logg inn på SamPro for å administrere din individuelle plan.

Har du behov for veiledning kan du finne svar det du lurer på i Visma sin brukerveiledning for SamPro.