Gjøvik kommune

Kulturmidler og driftstilskudd

Søk kulturmidler og driftstilskudd

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om kulturmidler/driftstilskudd. Idrettslag som har aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 19 år kan også motta statlige aktivitetsmidler.

Søknadsfrist er 14. mai.

Hvem kan motta kulturmidler?

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge i Gjøvik kommune kan søke om midler.

Laget eller foreningen må ha:

 • årsberetning og regnskap fra forrige år
 • minst 10 medlemmer mellom 6 og 19 år
 • ha sin virksomhet i Gjøvik kommune
 • en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
 • en medlemskontingent på minst kroner 50 kroner
 • minst 16 aktivitetsdager i året
 • innarbeidet i vedtektene en paragraf om at all aktivitet der barn/unge under 18 år deltar skal være rusfrie
 • forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement

Det gis ikke støtte til:

 • kommersielle klubber
 • organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
 • organisasjoner som ikke er åpne for alle
 • yrkes- , elev- eller studentorganisasjoner
 • lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
 • drift av eiendommer eller anlegg

Slik søker du

Du kan søke om kulturmidler og statlige aktivitetsmidler ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om kulturmidler/statlige aktivitetsmidler

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 14.mai.

Hva skjer med søknaden?

Kulturadministrasjonen foretar tildeling. Svar på søknad kan forventes i løpet av juni.

Søknader fra idrettslag blir etter behandling videresendt Gjøvik Idrettsråd som foretar tildeling av statlige aktivitetsmidler, dette er en andel av spillemidlene til idrettsformål.