Gjøvik kommune

Aktiviteter

Tilrettelagte kulturtilbud

Tilrettelagte kulturtilbud er for utviklingshemmede, deltakere innen psykisk helse og personer med funksjonsnedsettelse. Det er tett samarbeid med støttekontaktkoordinator.

Aktiviteter tilrettelagt utviklingshemmede

Følg Tilrettelagte kulturtilbud på Facebook og få med siste nytt

Tilrettelagte aktiviteter for utviklingshemmede

Aktiviteter for mennesker med psykiske helseplager

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom kommuner, Sykehuset Innlandet Reinsvoll og Distriktspsykiatrisk senter. Nettverket arrangerer ulike tilbud innen kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle som har en psykisk helseplage.

Aktiviteter for mennesker med psykiske helseplager

Tilrettelagte aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger

Tilrettelagte aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger