Gjøvik kommune

Beiteslipp

Beiteslipp i Gjøvik

Første anbefalte slippdato for beitedyr i utmark er fredag den 5. juni. 

I baklier og høyereliggende områder bør en vente til 10. juni. 

  • Det oppfordres sterkt til at å vurderer lokale variasjoner for å unngå for tidlig slipping.
  • Slippested bør samordnes med de andre beiteberettigede i området.
  • Dyr som slippes, må være fri for smittsomme sykdommer, og det må ikke slippes dyr i strid med Hanndyrloven.
  • Vi minner også om båndtvang for hunder.