Gjøvik kommune

Tilskudd til andre tiltak

Tilskudd til andre tiltak

Andre tiltak er en del av stimuleringspakken for jordbruket i Gjøvik. Du kan søke om støtte til å gjennomføre tiltak som fremmer landbruksproduksjonen i kommunen. 

Hvem kan søke?

Foretak som har en tilknytning til landbruket i Gjøvik. Den som søker må være registrert i Enhetsregisteret hos Brønnøysund og ha et organisasjonsnummer.

Hvordan søker jeg?

Søk om tilskudd til andre tiltak

Send ferdig utfylt skjema på e-post til Anne Duenger, anne.duenger@gjovik.kommune.no.

Dette skal søknaden inneholde

  • beskrivelse av tiltaket
  • kartutsnitt i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant)
  • detaljert kostnadsoverslag

Søknadsfrist og behandling

Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende. Landbrukskontoret i Gjøvik forbereder søknaden for politisk utvalg, der endelig vedtak blir gjort.

Hvor mye får jeg i tilskudd?

Tilskuddet blir beregnet ut fra godkjent kostnadsoverslag. 

Hvilke tiltak kan jeg få tilskudd for?

  • tiltak i vassdrag
  • sperregjerder
  • informasjonstiltak i landbruket