Gjøvik kommune

Husk å levere omsetningsoppgave for alkohol for 2019/2020

Fristen for å levere oppgaven er 30. april.

Fyll ut omsetningsoppgave for alkohol

Salg, servering og skjenking