Gjøvik kommune

Støtte til bedrifter

Støtte til bedrifter

Koronamidler til alle bransjer i næringslivet

Gjøvik kommune er tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke næringslivet og bidra til flere arbeidsplasser. Midlene kan gå til bedrifter og næringsdrivende som har ideer eller prosjekter som kan bidra til å styrke bedriften.

Viktige kriterier for vurdering av søknader

  • Effekten på arbeidsplasser
  • Gjennomføringsevne hos bedriften
  • Godt definerte prosjekter med tydelige mål
  • Prosjektet bidrar til vekst og risikospredning for bedriften

Hvordan søke?

  1. Ta kontakt med næringsrådgiver i din kommune
  2. Søknader registreres på www.regionalforvaltning.no
  3. Søknader behandles fortløpende, men siste frist er 1.desember, 2020.

Regionalt næringsutviklingsprogram

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedrifter.

Satsningsområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT. I 2020 kan også reiseliv og varehandel motta støtte.

Programmet kan gi støtte til utviklingsprosjekter som styrker og bidrar til vekst i bedriftene. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan føre til nye markeder, nye produkter/tjenester, prototyputvikling, digitalisering og omstillingsprosjekter.

Ta kontakt med oss