Gjøvik kommune

Støtte til bedrifter

Støtte til bedrifter

Gjøvik kommune ønsker å bidra til å styrke næringslivet i kommunen. 

Om regionalt næringsprogram

Regionalt næringsprogram skal bidra til vekst i arbeidsplasser gjennom å stimulere til utviklingsprosjekter i bedrift i Gjøvikregionen. Det er bedrifter innen industri, bioøkonomi og IKT som kan søke om støtte. 

Slik søker du midler

Ønsker du å vite mer om DIN bedrift kan være en aktuell søker? Ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi legger til rette for en enkel søkeprosess, og du vil raskt få en tilbakemelding på om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte.