Gjøvik kommune

Skatt

Skatt

Skatteoppkreveren og skattekontoret har ulike roller.

Skatteetaten tar over kommunens skatteoppkreveroppgaver

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteoppkreveren i Gjøvik kan hjelpe til med: 

Skatteoppkreveren i Gjøvik er en kommunal tjeneste som blant annet har ansvar for

 • skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • restskatt personlige og upersonlige skattytere
 • forskuddsskatt personlige og upersonlige skattytere
 • føring av skatteregnskapet
 • kontroll av arbeidsgivere
 • bestilling av skatteattest

Kontaktinformasjon 

 • Postadresse: Gjøvik kommune, Skatteoppkreveren, Postboks 630, 2810 Gjøvik
 • Besøksadresse: Gjøvik rådhus, Kauffeldtsplass 1
 • E-post: skatteoppkreveren@gjovik.kommune.no 
 • Åpningstider: Mandag til fredag klokken 08:00–15.30
 • Telefon: 61 18 95 00 (sentralbordet)

Skatteetaten kan hjelpe til med:

Skatteetaten er statlig. På skatteetatens hjemmesider kan du finne opplysninger om blant annet følgende temaer:

 • fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue eller gjeld
 • beregning av skatt
 • skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • merverdi
 • skattemanntallet

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

 • Kontonummer til Gjøvik skatteoppkreverkontor: 63450605028

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Spørsmål om din selvangivelse

Kontakt skatteoppkreveren i Gjøvik hvis

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver (ta med kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd)
 • spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • spørsmål om betaling av restskatt

Kontakt Skatteetaten eller telefon 80 08 00 00 hvis

 • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
 • du mener du har krav på, og ikke har fått særfradrag og/eller andre fradrag
 • du har spørsmål om beregnede skattebeløp

Skatt for arbeidsgivere og selskaper

Skatteoppkreveren har ansvar for innfordring av skatt for arbeidsgivere og selskaper. Dette gjelder trukket forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift, samt utskrevet forskuddsskatt og fastsatt restskatt.

Videre har skatteoppkreveren ansvar for å gi informasjon og veiledning til arbeidsgivere og næringsliv. Skatteoppkreveren kan blant annet hjelpe deg med informasjon om:

 • regelverket for skattetrekk
 • arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • lønnsinnberetning – herunder arbeidsgivers plikter vedrørende innsending av oppgaver samt beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Med jevne mellomrom sjekker vi regnskap og bilag hos de næringsdrivende. Hos arbeidsgivere består denne kontrollen i å etterse at man har innrettet regnskap og lønnsutbetalinger slik at de er i tråd med lover og forskrifter. Dette gjør vi for å sikre at forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften blir beregnet, innberettet og innbetalt på en korrekt måte. Veiledning og informasjon har en sentral plass i skatteoppkreverens arbeid.