Gjøvik kommune

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Skattesatsen for 2020 er 3,45 promille.

Fra og med 1. januar 2020 er grunnlaget for eiendomsskatt senket med 30% for bolig- og fritidseiendommer. Se eiendomsskattelovens §8A-2 (1) annet punktum.

Saksbehandlingstider:

På grunn av interne omdisponeringer i forbindelse koronasituasjonen er saksbehandlingstiden ved eiendomsskattekontoret utsatt på ubestemt tid. Dette berører spesielt deg som har sendt inn klage på eiendomsskattetaksten, og som venter på svar på denne. Eiendomsskattekontoret er fortsatt betjent mandag til fredag, men med redusert bemanning.

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt? 

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt finner du på minside. Logg deg inn med elektronisk ID og velg min eiendom.

Betaling av eiendomsskatt 

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er fordelt på 12 terminer.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune.

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag-fredag, klokka 09:00-15:00.

• Telefon: 61 18 95 00
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no