Gjøvik kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til.

Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner.

Kommuneplanens arealdel finner du her

Via kartlinken finner du også bestemmelser, planbeskrivelse, hele plankartet, utsnitt av plankartet for delområder, bestemmelseområder og konsekvensutredning som pdf-filer.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Formannskapet vedtok den 19. juni 2019 å legge forslaget til ny arealdel av kommuneplanen ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 27. september 2019. Kommunen er nå i en fase hvor vi vurderer de innkomne høringsuttalelsene og hvorvidt de skal bli tatt til følge eller ikke. Vi vil måtte endre planforslaget på en del punkter, og et revidert forslag vil derfor bli lagt ut til nytt offentlig ettersyn. 

Høringsforslaget fra sommeren 2019, finner du her