Gjøvik kommune

Søk støtte til ladepunkt for elbil

Søk støtte til ladepunkt for elbil

Borettslag og sameier som ønsker å installere ladepunkt for elbil kan søke om økonomisk støtte og rådgivning av kommunen.

Tiltaket er en del av klimaplanen som ble vedtatt i 2018.

Hvor mye kan jeg søke om?

Kommunen kan bidra med inntil 20 prosent av kostnaden, med et tak opp til 20 000 kroner. Det er også mulig å få gratis rådgiving fra en uavhengig konsulent.

Et vilkår for å få støtte er at det foreligger et gyldig vedtak i borettslaget/sameie.

Slik søker du

Du kan søke om støtte ved å fylle ut skjemaet under. Søknadene vil bli behandlet fortløpende så lenge det er avsatte midler til rådighet.

Søk om støtte til ladepunkt