Gjøvik kommune

Avløpsvann fra virksomheter

Avløpsvann fra virksomheter

Virksomheter med utslipp av oljeholdige væsker, fett eller annen forurensning krever spesielle installasjoner, for eksempel olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. Virksomhetene må søke kommunen om tillatelse. 

 Krav til virksomheter 

Forurenset utslipp