Gjøvik kommune

Skal du bygge ny bolig eller hytte?

Skal du bygge ny bolig/hytte i spredt bebyggelse?

Før man starter en byggeprosess eller skal fradele en boligtomt der det ikke er mulighet med tilkobling til kommunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-4 og tillatelse til å bygge anlegget etter plan og bygningsloven § 20-1.

Skal du fradele tomt?

Før du skal fradele en tomt må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan fradele tomt. 

Les mer om fradeling og søknadsprosess.

Har du allerede en fradelt tomt?

Før du skal søke om byggetillatelse må du sikre at du har en godkjent avløpsløsning og tilgang til nok vann av tilfredsstillende kvalitet. Dette betyr at det må søkes om utslippstillatelse før du kan bygge. 

Les mer om byggetillatelse og søknadsprosess.

Slik søker du

  • Du må ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet. De utarbeider søknad om utslippstillatelse på vegne av deg.
  • Søknad om utslippstillatelse sendes til Gjøvik kommune. Dette gjøres av prosjekterende foretak. 
  • Avløpsanlegget må prosjekteres og bygges i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  • Ved å samarbeide om felles avløpsanlegg med en eller flere naboer, kan utgiftene reduseres.

Oversikt over et utvalg foretak med nødvendig kompetanse

Dette er ikke en komplett oversikt over alle godkjente foretak. Du kan selv velge hvilket foretak du ønsker å bruke.

Foretakliste som kan hjelpe - spredt bebyggelse
Firma Adresse Telefon
Asplan Viak AS Moervegen 5, 1430 Ås 417 99 417
C. Blekkerud BA-Service Hammarenga 49 B, 2750 Gran 907 94 560
Gjøvik Rørleggerservice AS Kallerudvegen 7, 2815 Gjøvik 91 37 78 51
Inge Trettsveen Odnesvegen 545, 2822 Bybrua 481 39 783
NIBO Postboks 115, 1431 Ås 977 29 995
Norconsult AS Studievegen 2, 2815 Gjøvik 61 13 03 30
Oppland Tørkefabrikk AS Brattengvegen 60, 2822 Bybrua 61 17 42 66
Rørlegger Thomas Børke 2870 Dokka 971 31 302
Rørlegger Øyvind Hasvold AS, Nordsinni 648, 2870 Dokka 913 75 499
SBG Byggprosjekt AS Storgata 49, 2870 Dokka 61 11 84 00
Snertingdal Bygg & Graveservice AS Øverrovegen 465, 2838 Snertingdal 99 58 12 61
Solvang og Fredheim AS Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen 62 49 76 01
Sweco Norge AS Raufossvegen 40, 2821 Gjøvik 61 13 91 00
Tor Ivar Gullord Klomsteinrovegen 252, 2836 Biri 908 60 841
Østlandet geoteknikk AS v/Andreas Embre Nannestadvegen 388, 2032 Maura 90 77 15 57