Gjøvik kommune

Vannmåler

Vannmåler

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til abonnentene i starten av desember hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller, men ikke tallene etter komma.

  • Registrering på nett
  • Registrering på SMS
  • Registrering via svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 10. desember hvert år. 

Må du ha vannmåler?

  • Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Gjøvik skal ha vannmåler installert.
  • Hybelbygg regnes som næringsbygg og skal ha vannmåler.
  • Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Lønner det seg å installere vannmåler?

Et vanlig vannforbruk for en person pr år er 50 kubikk(m3). I dag beregnes vanngebyret basert på arealet på boligen din.

Regneeksempel

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter(m2) med vannmåler 

  • 2 x 50 m3 = 100 m3 x 14,13 kr = 1413 kroner

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter (m2) uten vannmåler

  • 200 m2 = 200 m3 x 14,13 kr = 2826 kroner

Dette gjelder for vanngebyret. Regnestykket vil bli likt for avløpsgebyret.

Installasjon

Ta kontakt med autorisert rørleggerfirma.

Hva koster det?

Ønsker du vannmåler må du ta kontakt med en rørleggerfirma. Be dem om pristilbud på selve installasjonen. Vannmåleren leier du av kommunen.

Vannsparetips 

Når du har fått installert vannmåleren, bør du følge med på måleren for å avdekke en eventuell lekkasje. Dette kan være en kran som drypper eller at det drypper i toalettet. 

Abonnementsgebyr

Gebyr vannmåler
Abonnement Vann inkludert mva. per år Avløp inkludert mva. per år
Bolig/fritidsbolig 1 625 kroner 1 250 kroner
Næring 1 Vannmåler; 0-24 mm 1 500 kroner 1 500 kroner
Næring 2 Vannmåler; 25-31 mm 3 250 kroner 3 250 kroner
Næring 3 Vannmåler; 32-79 mm 10 000 kroner 10 000 kroner
Næring 4 Vannmåler; 80 mm og over 28 125 kroner 28 125 kroner
Vannmålerleie 350 kroner

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruket ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler. 

Forbruksgebyr vann og avløp
Forbruk Pris inkludert mva.
Vann 15,13 kroner per m3
Avløp 19,25 kroner per m3

Lover og regler