Gjøvik kommune

Aktuelt

Søk om leie-før-eie-bolig

Gjøvik Boligstiftelse har nå 16 boliger i 4 bygg fordelt på 2 tomteområder under bygging. Her kan du søke om en leie-før-eie-bolig.

Frist for å søke er 15. november 2020.

Boligene

 • Boligene vil ha 2 til 3 soverom, ut i fra forskjellige størrelser på leiligheten
 • 8 leiligheter på 68 m2 med 2 soverom
 • 4 leiligheter på 84 m2 med 3 soverom
 • 4 leiligheter på 107 m2 med 3 soverom
 • Plan tegninger og snitt legges ut sammen med søknadsskjema
 • Boligene ligger på Skoglundfeltet i Sørbyen på Gjøvik. Det er kort vei til skole og barnehage

Byggestart var i januar 2020. Ferdigstillelse i perioden mars til juni 2021.

Målgruppe

Konseptbeskrivelsen for et leie-før-eie-prosjekt i Gjøvik er barnefamilier med økonomiske utfordringer og førstegangsetablerere som har lav, men sikker inntekt. Med økonomiske utfordringer forstår vi familier som i løpet av 3 til 5 år vil være i posisjon til å eie istedenfor å leie.

Kriterier for å søke

 • Barnefamilie
 • Ha barn som har fast bosted på adressen
 • Fast inntekt
 • Tilfredsstille bankens krav til finansiering ved framtidig kjøp (finansieringsbevis)
 • Førstegangskjøper på boligmarkedet
 • Forplikte seg til spareplan over husleia i leieperioden
 • Forpliktende leieavtale i tre eller fem år
 • Opsjon på kjøp etter tre eller fem år, men frivillig

   Slik søker du

   Du søker ved å fylle ut skjemaet under. Skjemaet sendes til Gjøvik Boligstiftelse på e-post og vil bli behandlet konfidensielt.

   Søknadsfrist: 15. november 2020.

   Obs: Vi anbefaler å bruke Google Chrome eller Microsoft Edge for å fylle ut skjemaet.

   Søk om leie-før-eie-bolig

   En gruppe bestående av personer fra Gjøvik Kommune, NAV og Gjøvik Boligstiftelse vil evaluere søknadene og gi tilbud til de enkelte familiene som fyller kriteriene for å få tildelt bolig. Dette vil bli gjort i slutten av 2020 og begynnelsen av 2021.

   Kontraktskriving vil skje i mars 2021.

   Ønsker du ikke å sende dine personopplysninger via e-post, kan du laste ned søknadsskjemaet og sende det til Gjøvik Boligstiftelse, postboks 1198, 2806 Gjøvik.

   Bakgrunn

   Utgangspunktet for leie før eie-modellen er de store fordelene med å eie sin egen bolig og dermed at boligeie bør være tilgjengelige for flere. I Gjøvik har både lavinntektshusstander og førstegangsetablerere med ingen eller lav egenkapital utfordringer med å etablere seg i boligmarkedet. Boligprisene stiger, egenkapitalkravet er på 15 % og man kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt.

   Hva er leie før eie? 

   «Leie før eie» gir familier som har potensiale til å eie sin egen bolig på sikt, en mulighet til å komme seg inn på eiermarkedet. Familier som søker, og får tildelt bolig, leier boligen i de første tre til fem år. Deretter kan boligen kjøpes til avtalt pris. En forutsetning er at familien inngår en spareavtale i leieperioden og at dette beløpet benyttes som egenkapital i forbindelse med kjøp. 

   Om konseptet

   Gjøvik Boligstiftelse bygger boligen for en sum i år null, og inngår deretter et leieforhold med husstanden der husstanden har en opsjon på å kjøpe boligen i år fem (evt. år tre) for prisen som Gjøvik Boligstiftelse har betalt for boligen i år null. På den måten oppnår husstanden noen av fordelene ved å eie (ved prisstigning), samtidig som de ikke blir utsatt for økonomisk risiko i leieperioden. Opsjonen om å kjøpe boligen er valgfri, og husstanden kan velge å avstå fra å kjøpe boligen. Dersom husstanden velger ikke å benytte opsjonen om å kjøpe, så opphører leieforholdet.

   Den månedlige leien består av utgifter Gjøvik Boligstiftelse har til forvaltning, drift og vedlikehold, og renter på lånet. Siden renten på lånet er betydelig lavere enn avkastningskravet for utleieboliger, vil månedlig netto husleie bli lavere enn markedsleie for tilsvarende boliger. I gapet mellom boutgiftene i modellen og markedsleie, ligger det mulighet for sparing – dersom husstanden i utgangspunktet har økonomi til å dekke markedsleie. Sparingen vil inngå som en del av den månedlige leien.

   Spardelen av husleiebeløpet som innbetales settes på en BSU-konto eller konto med tilsvarende sikkerhet i leietakers navn, slik at alle renter tilfaller leietaker og gir en transparent oversikt over beløpet som er blitt innbetalt.  Hvis leieforholdet avbrytes så beholder leietaker kontoen med innbetalt beløp.

   Fordelene ved leie før eie

   Å inngå en avtale om å leie før eie gir husstanden forutsigbarhet rundt boforholdet og økonomien knyttet til dette. Fordelene er flere:

   • Husstanden får en bolig tilpasset sitt eget behov.
   • Husstanden vet hva kjøpesummen vil være etter tre eller fem år.
   • Husstanden sparer i leieperioden penger til egenkapital.
   • Mer sannsynlig at leieboligen blir bedre ivaretatt når planen er å eie den samme boligen etter tre eller fem år.
   • Verdiøkning gjennom godt vedlikehold tilfaller husstanden ved kjøp av leieboligen.
   • Verdistigning på boligen i leieperioden er et bidrag til å øke egenkapitalen.
   • Rentebetjening av kjøpesummen vil gi billigere leie enn gjengs markedsleie.
   • Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen om kjøp og løper ingen risiko.
   • Hvis husstanden ønsker å kjøpe en annen bolig enn leieboligen, så har husstanden i løpet av leieperioden fått spart opp egenkapital på «BSU-kontoen».

   Det tillates ikke framleie av boligen i leieperioden.

    Priser

    Prisene som er dette er beregnet ut i fra, kan få en korrigering fram til kontraktskriving.

    • Leilighet med 3 soverom 107 m2 Husleie kr 8.500,- sparebeløp kr 3.000,- totalt kr 11.500,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 3.350.000,-
    • Leilighet med 3 soverom   84 m2 Husleie kr 8.000,- sparebeløp kr 2.500,- totalt kr 10.500,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 2.400.000,-
    • Leilighet med 2 soverom   68 m2 Husleie kr 6.000,- sparebeløp kr 2.000,- totalt kr   8.000,- pr måned. Antatt kjøpspris for boligen kr. 2.100.000,-

    Har du spørsmål? 

    Gjøvik boligstiftelse administrerer prosjektet og er byggherre.

    Ta kontakt med Gjøvik boligstiftelse på telefon 40 02 05 15.