Gjøvik kommune

For ansatte

For ansatte

Ansattportalen for ansatte i Gjøvik kommune. Siden inneholder lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Gjøvik kommune og har brukernavn/passord. 

Tilganger og snarveier til programmer og systemer

Grafisk profil og kommunikasjon

Kurs helse- og omsorg

ReKs - Regionalt kompetansesamarbeid (Regionale kurs i helsesektoren)

IKT-hjelp

Webtilgang - KUN for hjemmekontorbrukere

  • Hvis du - når du klikker på Webtilgang-linken ovenfor -  får denne feilmeldingen:
    "Cannot connect to the Citrix XenApp server. SSL Error 61: You have not chosen to trust "Geo Tryst SSL CA - G3", the issuer of the servers security vertificate." må du klikke her for å se hva du skal gjøre.

Fjernhjelp - brukes kun etter anmodning fra IKT  (Når du får spørsmålet "Vil du kjøre eller lagre TeamViewerQS...." så klikk Kjør)

Skjemaer

Er det er annet skjema du leter etter? Gå inn på Gjøvik kommune sin skjemaportal og søk i søkefeltet etter skjema.

Timelister

Avdelinger

Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen - Innkjøpsavdelingen