Siden for deg som er ansatt

Siden inneholder lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Gjøvik kommune og har brukernavn/passord. 

Tilganger og snarveier til programmer og systemer

IKT-hjelp

Lønningskontoret

Har du spørsmål om lønn ta kontakt med din nærmeste leder.

Trenger du kontakt med lønningskontoret?

Grafisk profil og kommunikasjon

Kurs helse- og omsorg

Timelister

Avdelinger

Ansettelser

Skjema - Egenærklæring for tuberkulose, meslinger og MRSA (Alle ansatte som skal arbeide med pasienter, pleietrengende og barn/ungdom skal fylle ut og levere egenerklæringsskjema før tiltredelse i stillingen.)