Ung i Gjøvik

Våre leger

Våre leger

Trine Lindgaard Andersen
Vikar for Sjur L. Fossum

Mia Catrine Mikland
Fastlege (starter 16. februar)

Haytham Abdulkader
Fastlegevikar til 31. juli