Om Biri ungdomsskole

Biri ungdomsskole ligger sentralt i Biri, ei bygd midt i mellom Gjøvik og Lillehammer.

Biri ungdomsskole ble bygd i 1974. I 2012 ble skolen renovert og påbygd.

Elevene kommer i hovedsak fra barneskolene RedalenSkrinnhagen og Biristrand. Skolen har en stab på 19 ansatte fordelt på administrasjon, kontor, lærere, miljøveileder og assistenter/ fagarbeidere.

Elever har trygg skolevei med opplyst gang- og sykkelsti og småveier som dekker hele Biri sentrum. De som kommer fra steder lenger unna, blir oftest kjørt med bil eller buss. 

Skolens tilbud om aktiviteter og bruk av nærområde. Skolen er omgitt av grøntområder og villabebyggelse, og det er gode muligheter for uteaktiviteter med fotball-,  basket -og sandvolleyballbane. Om vinteren brukes lysløype en del i kroppsøvingstimene, og elevene har akedager på jordene ovenfor skolen. Rett ved skolen ligger anlegget til Biri idrettslag med flerbrukshall, kunstgressbaner og ballbinge. Siden 2016 har skolen også hatt et flott uteanlegg med blant annet klatrevegg og BMX-bane. Skolen har eget folkebibliotek som er betjent til oppsatte tider og en offentlig svømmehall som kan benyttes på kveldstid.

Biri ungdomsskole har en mangeårig tradisjon i å sette opp en revy der hele skolen deltar. Dette pleier å være et av høydepunktene i skoleåret, og noe elevene ser fram til også før de begynner på ungdomsskolen.

På våren pleier også skolen å arrangere "Seniorfest" der skolen inviterer de eldre i bygda til en dag med underholdning og sosialt samvær - en dag alle ser fram til. Vi har i tillegg mange andre annerledesaktiviteter i løpet av skoleåret - juleball, vinteraktivitetsdag og vår helt egne "ihopes-dag", der vi feirer vår glede over å være sammen (i hopes) med mange slags aktiviteter og felles lunsj i det grønne.

Det er høyt fokus på at elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Skolen ønsker et tett skole/hjem – samarbeid der vi er i god dialog med foresatte om hvordan vi sammen på best mulig måte kan hjelpe eleven. 

Velkommen til Biri ungdomsskole!