Ordbok for digitalt språk

Å lære å bruke data og smarttelefon innebærer å lære noen nye ord og uttrykk. Nedenfor er noen av de viktigste forklart.

Ordene står i alfabetisk rekkefølge.