Om skolen

Fredheim skole ligger nord for Gjøvik sentrum. På skolen er det sju årstrinn. Tranberghallen, med svømme- og idrettshall og Bjørnsveen ungdomsskole er våre nærmeste naboer. 

Skolens visjon

Vår skole skal være preget av glade barn og voksne som har lyst til å lære, anerkjenner og respekterer hverandre:

  • Jeg ser deg
  • Jeg hører deg
  • Jeg er interessert i å høre hva du sier, hva du tenker
  • Jeg er interessert i å bli kjent med deg
  • Jeg lurer på hvordan du har det
  • Det betyr noe for meg hvordan du har det
  • Jeg tror at du er kompetent
  • Jeg tror at du ønsker å samarbeide
  • Jeg lærer noe om meg selv i møte med deg
  • Du lærer noe om deg selv i møte med meg

Skolens historie

Oppstarten

Hunn ble 8. skolekrets i 1860. Til å begynne med holdt skolen til i leide lokaler på Øvre Torke. Alt i 1862 ble det innkjøpt et jordstykke av gården Sogstad hvor det ble oppsatt en liten enetasjes fastskole. Den fikk navnet Valhalla. Sammen med Grande var den kommunens første skolebygg.

Navnebytte

Plassproblemer gjorde seg gjeldene, og i 1892 ble skolen ombygd og påbygd en etasje. Da inneholdt bygningen to klasserom og familieleilighet i første etasje. Uthus var et nødvendig tillegg. Som regel sto to til tre kuer på båsen, og det var også med en bra hage med mange frukttrær.

Samme året endret skolen navn til Fredheim, men på folkemunne sa man ofte Grønvoldskolen etter Hans Grønvold som var lærer der i førti år.

Skolen vi kjenner i dag

I 1955 fikk kretsen ny, moderne skole på Hunn gård. Det gamle navnet fulgte skolen. Etter stor villautbygging på Hunnsjordene, ble den nye skolen snart for liten. Lokalene på gamleskolen måtte fortsatt brukes i mange år, og det ble nødvendig med en ny paviljong med seks klasserom. Skolen fikk aldri gymnastikksal, og det var vanskelig å foreta mer utbygging på området. I stedet valgte man å flytte skolen til Bjørnsveen, hvor den nye barneskolen sto ferdig i 1972.