Om skolen

Skolen ligger i Gjøvik kommune, 7 km vest for sentrum. Vi har i overkant av 200 elever på 1.-7.trinn og rundt 30 ansatte. På Grande skole ønsker vi et godt samarbeid med dere foreldre.

Målet med arbeidet vårt er at elevene skal lære mest mulig på en best mulig måte.

Forskning viser at når foreldrene engasjerer seg og det er et godt samarbeid mellom hjem og skole, - bidrar dette til at elevene blir mer motivert og gjør det bedre på skolen.

Kom gjerne med tilbakemeldinger og ta kontakt med oss, om det er noe vi kan hjelpe til med eller samarbeide om!