Om skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren vil gjerne bidra til at barn får en sunn oppvekst og gi forutsetninger for en sunn voksentilværelse. Alle elever og deres familier kan få hjelp av skolens helsesykepleier.

Alle helsesykepleierne har taushetsplikt.

Hva gjør en helsesykepleier?

  • Er tilgjengelig for elever og ansatte.
  • Kan gi helseopplysning/veiledning individuelt eller i grupper når du har spørsmål om for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, søvn, pubertet, prevensjon, seksualitet og kjærester, vennskap, forhold til familie og søsken, hvis du er trist eller engstelig, eller har plager i kroppen.
  • Vaksinerer ut fra anbefalt vaksinasjonsprogram.
  • Samarbeider med hjem, skole og andre hjelpetjenester.
  • Har fokus på elevens fysiske, psykiske og sosiale arbeidsmiljø.
  • Kan bistå lærer i undervisning om helsespørsmål.
  • Samarbeider tverrfaglig ved behov.

Skolehelsetjenestens tilbud til elevene

1. trinn: Skolestartkonsultasjon, helsesamtale, hørseltest og måling av høyde og vekt sammen med foreldre. Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte før skolestart.

2. trinn: Kombinasjonsvaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio(DTP+P)

3. trinn: Målinger og oppfølginger av vekt og høyde. Grupper med aktuelle tema. Fysisk og psykisk helse, kosthold, lek og aktivitet, skjermtid, skolevei, venner, skole og klassemiljø.

5. eller 6. trinn: Helseopplysning om tema pubertet i klasse og grupper.

6. trinn: Meslinger/kusma/røde hunder (MMR)-vaksine.

7. trinn: Vaksine mot HPV-infeksjon for gutter og jenter, 2 doser.

8. trinn: Individuell helsesamtale. Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte.

9. trinn: Seksualitetsundervisning av helsesykepleiere ved både skole og helsestasjon for ungdom. 

10.trinn: Kombinasjonsvaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio(DTP+P). Seksualitetsundervisning av helsesykepleiere ved både skole og helsestasjon for ungdom. 

Noen nyttige lenker