Informasjon til arbeidsgivere

Jobbhus Gjøvik er et tiltak for de mellom 18 og 30 år som ønsker bistand til å komme ut i jobb.

Vi håper du vil være med å inkludere og tilrettelegge for at et ungt menneske kan få en god og varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi kan tilby

  • Tett oppfølging med en fast kontaktperson.
  • Tilgjengelighet både for deg som arbeidsgiver og for arbeidstaker.
  • Rekrutteringsbistand.
  • Gode avklaringer og kartlegginger i forkant.
  • Jobbstøtte.
  • Muligheter for gode refusjonsordninger gjennom lønnstilskudd, inkluderingstilskudd eller mentormidler.

Kontakt oss!

Ønsker du å samarbeide om rekruttering eller ønsker å gi noen en mulighet gjennom arbeidspraksis? Ta kontakt med oss!

Gode egenskaper og et godt tilskudd til bedriften

Det er ulike årsaker til at folk faller utenfor arbeidslivet og det kan være vanskelig å komme tilbake på egenhånd. For noen er det helseutfordringer, for noen manglende skolegang eller arbeidserfaring og for andre jobbskifte i et krevende marked. De unge har mange gode egenskaper og ressurser som kan bidra positivt til bedriften og arbeidsmiljøet. Ikke minst; de ønsker å lære og de ønsker å jobbe!

Hjelp oss å inkludere

Inkludering er en viktig vei til et bærekraftig samfunn. At arbeidsgivere tar rollen som gode lagspillere er helt avgjørende. Vårt mål er å senke barrierene for inkludering og skape gode muligheter som imøtekommer ulike arbeidsgiveres forutsetninger for samarbeid. Vi er opptatt av bedriftens behov og hva dere ser etter når dere skal rekruttere nye medarbeidere. Vi vet at det er både tid og ressurskrevende og få rett person på rett sted, derfor ønsker vi gode relasjoner til begge parter slik at vi kan finne best mulig jobbmatcher.