Irelin Elizabeth Hansen Næss

Telefon: 46 74 86 53
E-post: irelin.elizabeth.hansen@nav.no

Jeg har bakgrunn som helsefagarbeider før jeg tok utdanning som sosionom. Jeg har jobbet i NAV siden 2014 og har flere års erfaring med å hjelpe jobbsøkere med å nå sine mål. Jeg tok videreutdanning i Supported Employment (SE-metodikk) i 2019.

Siden 1. januar 2020 har jeg vært ansatt som veileder i avdeling for arbeidsinkludering ved NAV Gjøvik. Jeg har tro på at motivasjon og drømmer kommer fra gode mestringsopplevelser og ønsker å være med å legge til rette for at nettopp du skal få oppleve det.

Sammen skal vi finne de beste løsningene for deg i den situasjonen du er i, slik at du kan lykkes i å nå dine mål. Jeg gleder meg til å møte deg.