Laila Lindstad Gullberg

Telefon: 41 28 19 06
E-post: laila.gullberg@nav.no

Jeg har min bakgrunn som storhusholdningskokk og kjøkkensjef. Jeg har i voksen alder tatt videreutdanning i veiledning og har jobbet i NAV siden 2010 i litt ulike roller.

Siden juni 2021 har jeg jobbet som veileder innen arbeidsinkludering. Jeg har mange års erfaring fra arbeid med mennesker som av ulike årsaker har havnet helt, eller delvis utenfor arbeidslivet eller som skal ut i jobb for første gang.

Jeg er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer for deg over tid og motiveres av å hjelpe deg med å nå dine mål.