Oda Lishagen

Telefon: 41 76 57 83
E-post: oda.lishagen@nav.no

Jeg er ansatt her som brukerrepresentant på bakgrunn av selv å ha erfaring både med NAV og forskjellige tiltak gjennom NAV.

I tillegg har jeg siden 2021 jobbet i et prosjekt i NAV med fokus på aktivitetsplikt å dermed tilegnet meg kunnskap om flere sider av det til tider ganske uforståelige NAV-systemet.

Min viktigste oppgave er å sikre at alle som er innom Jobbhus opplever å bli sett og hørt, og opplever kvalitet i tjenesten de mottar.