Åpningstid og telefontid

Åpningstid: Mandag-fredag klokken 08:00-15:00.

Telefontid: Klokken 08:30-12:00 og 13:00-15:00.