Faktura til Gjøvik kommune

Alle fakturaer til Gjøvik kommune skal sendes elektronisk i standardformatet elektronisk handelsformat (EHF).

Krav til faktura

Fakturaen skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Fakturaen skal i tillegg inneholde følgende referanser:

  • Ordrenummer ved bestilling via e-handel
  • Konterer kode ved bestilling uten e-handel (oppgis av bestiller/innkjøper ved kjøp hos leverandøren)
  • Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager 
  • Angivelse / dokumentasjon av leverte varer og tjenester.
  • Fullstendig varenummer / artikkelnummer på den enkelte varelinje
  • Partene bærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura.

Les mer om EHF-formatet hos Difi

Fakturaadresse

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende EHF-adresser:

  • Vårt referansenummer: 9908:940155223
  • Fakturaadresse: Gjøvik kommune, Fakturamottak, Postboks 630, 2810 Gjøvik 

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta kontakt med regnskapsavdelingen i Gjøvik kommune.